top of page
  • Writer's pictureInteractions

Ghidul introvertului într-un domeniu al extrovertului: publicitateaSe spune adesea că advertising-ul este o artă a spectacolului, condusă de cei care reușesc să fascineze audiența - atât audiența finală, cât și prima audiență - clientul, cel care trebuie, nu-i așa, mezmerizat și cucerit prin prezentări cât mai elocvente. Ne aducem aminte de Don Draper și acei Mad Men ai publicității americane pentru care orice prezentare la client era o adevărată scenă.


La începutul anilor 1900, odată cu Jung și apariția distincției extrovert vs. introvert au început să fie clasate tipurile de personalitate în funcție de acest criteriu: personalitate extrovertă, cea ale cărei acțiuni se orientează spre exterior, spre socializare, spre relațiile cu ceilalți, și personalitate introvertă, ale cărei acțiuni se orientează spre interior, spre sine. Desigur că există un spectrum al personalităților și nimeni nu este 100% încadrabil într-un singur tipar.


Cu aceste două premise stabilite, ne întrebăm, așadar, cum se integrează un introvert într-un domeniu al extrovertului - publicitatea.


Prima observație pe care o putem nota este că advertising-ul nu este neapărat un domeniu al extroverților. Desigur că trăsătura de spectacol este importantă, dar la fel de importante sunt și cercetarea și sistematizarea. Trecerea de la ATL și BTL la online a creat un nou tip de abordare, aceea în care rigurozitatea datelor și analiticul primează.


A doua observație este aceea că advertisingul este un domeniu al contrastelor, în care ideile se nasc din asocieri neașteptate. Dacă introverții socializează mai greu și preferă mai mult timpul petrecut solitar, tot ei sunt cei care au o gândire mai sistematizată, mai multă răbdare, o mai mare înclinație spre scris și analiză. Îmbinarea a două tipuri de personalitate într-o echipă, cea extrovertă, flamboaiantă, cu cea introvertă, retrasă, poate crea echilibrul yin și yang generator de idei reușite.


Acest ghid al introvertului este, de fapt, unul al extrovertului. Pentru că extroverții sunt cei care trebuie să facă pasul spre introverți: să le ofere spațiul personal necesar pentru a se simți în largul lor și să pună în valoare insight-urile unice pe care le aduc într-o echipă.


68 views0 comments

Comentarios


bottom of page